Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Projekty programów merytorycznych konkursów przedmiotowych 2021/2022

Uczniów-pasjonatów, którzy marzą o najlepszych szkołach średnich i nie boją się ciężkiej pracy zapraszamy do zapoznania się z projektami programów merytorycznych Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022.

Na razie są to tylko projekty. Nauczyciele, uczniowie, rodzice proszeni są o zgłaszanie wszelkich uwag do programów na adres konkursy@mscdn.edu.pl najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu programy merytoryczne w wersji obowiązującej, muszą zostać zatwierdzone do 30 września b.r. 

 

OTO >> PROJEKTY PROGRAMÓW

 

BANK >>> ZADAŃ KONKURSOWYCH.

*

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną (6)

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku (100%).

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.

 15.07.2021