Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Wyniki egzaminu

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminu ósmoklasisty 2021.

WYNIKI EGZAMINU W PROCENTACH

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

POLSKA

60%

47%

66%

WOJ. MAZOWIECKIE

64%

52%

71%

POWIAT GRÓJECKI

59%

46%

65%

GMINA BELSK DUŻY

63%

49%

69%

NASZA SZKOŁA

60%

44%

65%

Do egzaminu w Polsce przystąpiło ok. 357 100 uczniów.

*

Wyniki wg lokalizacji szkół (miasto v wieś)

Wyniki w gminach powiatu grójeckiego.

Wszystkie wyniki i sprawozdania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wstępne podsumowanie.

 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

 

JĘZYK POLSKI

W całej Polsce zaledwie 2.8% zdających uzyskało 90% i więcej.

W tej grupie liczącej 9 733 osoby są nasi uczniowie:

 1. 93%  Blanka Korczak 8b  
 2. 91%  Oliwia Nowak 8a
 3. 91%  Agata Sibilska 8a

 

MATEMATYKA

W całej Polsce 7.5%  zdających uzyskało 90% i więcej.

W tej grupie liczącej 25 678 osób są nasi uczniowie:

 1. 100%  Kamil Kaniewski 8a  
 2. 96%  Alan Kucman 8b
 3. 96%  Adam Szcześniak 8b

 

JĘZYK ANGIELSKI

W całej Polsce aż 32.8%  zdających uzyskało 90% i więcej.

W tej grupie liczącej 109 903 osoby są nasi uczniowie:

 1. 100%  Blanka Korczak 8b  
 2. 100%  Natalia Krzyżanowska 8a
 3. 100% Michał Maciejczyk 8b
 4. 100% Elżbieta Słowińska 8a
 5. 98% Martyna Gosa 8a
 6. 98% Kamil Kaniewski 8a  
 7. 98%  Agata Sibilska 8a
 8. 98%  Adam Szcześniak 8b
 9. 96%  Mateusz Miazga 8a
 10. 96% Joanna Mistewicz 8b
 11. 96% Wiktor Nieckuła 8b
 12. 95% Julia Łukasiak 8b
 13. 95% Oliwia Nowak 8a
 14. 91% Oliwia Zelman 8b

*

W Polsce 4 101 uczniów uzyskało od 90% do 100% ze wszystkich trzech egzaminów. W naszej szkole nie ma takich uczniów.

*

Gratulujemy najlepszym oraz tym wszystkim, którzy są zadowoleni ze swoich wyników.

*

Przy okazji przypominamy ósmoklasistom, że po odbiór zaświadczeń można zgłaszać się od 9 lipca.

Wydawanie zaświadczeń odbędzie się wyjątkowo w sekretariacie Budynku A.

*

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 • do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, albo skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej) oraz o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

 • 22 lipca 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej,

 • od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (do godz. 15:00) – potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli oryginały nie zostały złożone wcześniej).

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 17 września br.

https://www.gov.pl