Grupa II

          RAMOWY   ROZKŁAD   DNIA GR. II  dzieci 3- 4 – letnie

 

7.00 – 8.00

 • Grupy łączone
 • Zabawy w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci 
 • Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne

8.00 -  8.45

 • Zabawy integrujące grupę
 • Ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe
 • Praca indywidualna z dzieckiem uzdolnionym lub wymagającym wsparcia
 • Zabawy ruchowe

8.45 – 9.20

 • Czynności higieniczne
 • Śniadanie
   

9.20 – 10.00

 • Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą organizowanych przez nauczyciela, wynikających z podstawy programowej
 • Rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci

10.00– 11.00

 • Gry i zabawy swobodne dzieci w sali, przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Język angielski (poniedziałki)

   

11.00 – 12.00

Pobyt na świeżym powietrzu:

 • wycieczki programowe, spacery, obserwacje przyrodnicze
 • zabawa na placu przedszkolnym
 • zabawy ruchowe (z przyrządami, chustą animacyjną, na śniegu)

12.00 – 12.15

 • Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

12.15 – 13.00

 • Obiad

13.00 – 14.00

 • Relaks i odpoczynek podczas słuchania, muzyki poważnej
 • Czytanie literatury dziecięcej/bajek przez nauczyciela
 • Język angielski/religia (poniedziałki, wtorki, piątki)

14.00 – 14.30

 • Zabawy muzyczne, wspólne śpiewanie
 • Gry i zabawy stolikowe
 • Zajęcia rytmiczne (piątki)

14.30 – 15.00

 • Czynności higieniczne
 • Podwieczorek

15.00 – 16.00

 • Grupy łączone
 • Zabawy dowolne według zainteresowań  dzieci