Grupa I

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY I (dzieci 3-letnie)

 

700-800

 • Grupy łączone.
 • Gry zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
 • Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.

800-845

 • Zabawy integrujące grupę.
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 • Zajęcia indywidualne.
 • Zabawy ruchowe , ćwiczenia poranne.

850-900

 • Przygotowanie do śniadania.

900-930

 • Śniadanie.

 

930-950

 

940-955

 

 • Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą organizowanych przez nauczyciela, wynikających z podstawy programowej.


 • Język angielski (poniedziałek)

955-1030

 • Gry i zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.

1030-1150

 • Pobyt na świeżym powietrzu, wyjścia programowe, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu przedszkolnym, zabawy ruchowe.

1150-1200

 • Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne

1200- 1230

 • Obiad.

1230-1300

 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

1245-1300

 

1300-1315

 • Piątek (język angielski)


 • Środa, czwartek ( religia)

1315-1430

 • Odpoczynek słuchanie muzyki relaksacyjnej. Leżakowanie.

1430-1440

 

  

1440-1500

 • Przygotowanie do podwieczorku.
 • Czynności higieniczne.

 

 • Podwieczorek.

1500- 1600

 • Grupy łączone .
 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
 • Praca indywidualna z dzieckiem.
 • Pobyt na świeżym powietrzu.