Zdalne nauczanie w "Czerwonym Kapturku".

   Obecna sytuacja zmusiła nas nauczycieli do pracy zdalnej. Pierwsze burzliwe myśli wypełniała obawa - jak zdołamy zamienić codzienny kontakt z przedszkolakami, bazujący głównie na zabawach ruchowych, tańcu, śpiewie, zajęciach dydaktycznych wypełnionych rekwizytami, różnymi pomocami dydaktycznymi,  na zdalne nauczanie?

    Czas pokazał, że radzimy sobie a nasze przedszkolaki nie poddają się razem z nami. Nauczyciele współpracują z rodzicami przy pomocy różnych środków technologii informacyjnej, aby kontynuować zawieszone zajęcia wychowawcze i dydaktyczne.


    Naszym obowiązkiem, jako nauczycieli, jest pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Dlatego też będąc w stałym kontakcie z rodzicami, przekazujemy wiele ciekawych propozycji kreatywnego spędzenia czasu.
Są to zadania zgodne z realizowanym przez nas programem nauczania. Forma jest różnorodna, ponieważ chcemy dostosować się do możliwości dzieci i rodziców tj.: posiadanych w domu materiałów, sprzętu czy po prostu czasu. Chcemy dać wybór zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Proponowane przez nas zadania umożliwiają nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym a także wzmacniają małą i dużą motorykę.

     Z dnia na dzień udostępniamy rodzicom m.in.: różnorodne teksty (rymowanki, wierszyki) filmiki edukacyjne, karty pracy, instrukcje zabaw ruchowych i szereg propozycji plastyczno – technicznych.

   Wielką radością i zaskoczeniem jest dla nas otrzymywanie informacji zwrotnych od rodziców. Podziwiamy wiele fotografii pokazujących wykonane prace przez dzieci a nawet oglądamy nagrania jak dla nas śpiewają i recytują polecane rymowanki. Oliwka z Gr.II wraz ze swoją starszą siostrą Lenką, zainspirowana zaproponowaną pracą plastyczną, stworzyła „Domowy Teatrzyk – Wiosna”. To wszystko pokazuje, że wspólne działania rodzic – nauczyciel przynoszą znakomite efekty. Jesteśmy dumne z naszych podopiecznych!

      Jak się okazuje, czas spędzony w domu to znakomita okazja do wielu aktywności, jak i również treningu czystości, samodzielności, umiejętności ubierania się czy pomocy w przygotowaniu prostych posiłków wspólnie z rodzicami.

  "Aktywna edukacja” to dobre określenie dla obecnej sytuacji. Dzieci poprzez obserwację, wykonywanie codziennych czynności nabywają nowych umiejętności lub wzmacniają posiadane.
    Rodzicu, pamiętaj o rozmowie z dziećmi. Dla nich to też jest nowa i trudna sytuacja. Często niezrozumiała. Potrzebne jest wsparcie, wspólnie spędzony czas- czytanie, gry planszowe, ćwiczenia gimnastyczne, przygotowanie posiłków, sprzątanie, eksperymenty, prace plastyczne, techniczne, oglądanie edukacyjnych i tematycznych bajek, słuchanie audycji radiowych itp. To wszystko jest wspaniałą nauką dla dzieci.

   Pozdrawiamy serdecznie naszych przedszkolaków, ich rodziny. Mamy nadzieję na dalszą tak wspaniałą współpracę i kontakt – którego nie zachwiało nawet zdalne nauczanie!

                                                                                                                                                Daria Korczak

                                                                                                                                            Magdalena Woźniak