Zgłaszanie nieobecności dziecka 3, 4. 5-letniego

Drodzy Rodzice!

Nieobecność dziecka w kolejnym dniu - równoznaczną z odliczeniem stawki za catering (11,50 zł.) - zgłaszamy pod

nr telefonu

502 991 335

do godziny 14.00  

(czyli np. we wtorek do 14.00 zgłaszamy nieobecność dziecka w środę itd).

Telefonując, podajemy imię i nazwisko dziecka, nr grupy, ilość dni nieobecności.