Zajęcia otwarte w 0B.

"Co już potrafimy?"- taki temat nosiły zajęcia otwarte przeprowadzone w oddziale 0B dnia 26.04.2023r.

  Zajęcia otwarte to spotkania podczas których, rodzice mogą zaobserwować: jak funkcjonuje ich pociecha w przedszkolu/szkole; jak się koncentruje, jaką ma aktywność, zasób wiedzy i umiejętności; jakie są relacje nauczyciel - uczeń; jak dziecko odnajduje się w grupie? 

  Na zajęciach otwartych dla rodziców i dyrekcji, wychowawczyni Magdalena Woźniak, wykorzystując wiele różnorodnych zabaw, metod zaprezentowała przybyłym gościom przekrojowe umiejętności dzieci 6 - letnich. Podczas spotkania nie zabrakło muzyki, liczenia, składania wyrazów z liter, treści patriotycznych, elementów przyrodniczych czy wykorzystania tablicy interaktywnej. Przedszkolaki rozwiązując krzyżówkę przedstawiały wiedzę z różnych dziedzin. W trakcie zajęć, każde dziecko starało się zaprezentować jak najlepiej.

  W spotkaniu uczestniczyli wszyscy rodzice z oddziału 0B oraz pani wicedyrektor Monika Kapciak. Takie wydarzenie śmiało możemy zaliczyć do formy współpracy placówki z rodzicami. To okazja do poznania sposobów pracy nauczyciela, metod i wyników pracy dydaktyczno- wychowawczej.

  Wychowawczyni serdecznie dziękuje wszystkim - mimo licznych obowiązków - za udział w tym spotkaniu i stworzenie miłej atmosfery.