Herb naszej Gminy

W poniedziałek 8 listopada dzieci z grupy "Jagódki" wykonały pracę plastyczną - "Herb naszej Gminy"

W ten sposób wykonały zadanie z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Piękna nasza Polska cała" nr 21) „Herb i flaga naszego miasta” – praca plastyczna indywidualna

lub grupowa – format A1/A2, technika dowolna.

Herb został umieszczony w Kąciku Patriotycznym.