Obchody z okazji 11 listopada

10 listopada w naszym przedszkolu hucznie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji cała społeczność przedszkolna spotkała się na małej sali gimnastycznej, aby wspólnie świętować ten wyjątkowy dla każdego Polaka dzień.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00. Dzieci z Oddziałów Oa i Ob pod kierunkiem p. Alicji Makarskiej i p. Haliny Łaski zaprezentowały młodszym przedszkolakom wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Podczas prezentowania symboli narodowych został odśpiewany Hymn Państwowy, a następnie młodsze przedszkolaki z grupy II i III przygotowane przez. p. Monikę Pietrzak  zatańczyły Krakowiaka. Na uroczystość przybyła pani Wicedyrektor Monika Kapciak. 

Cała społeczność  przedszkolna na ten dzień przygotowała też "Kącik patriotyczny", w którym znalazły się prace plastyczne z symbolami narodowymi przygotowanymi przez dzieci.

Na koniec obchodów odbył się pokaz mody patriotycznej (zdjęcia z pokazu będą w oddzielnym artykule).

 

W tym dniu udało nam się wykonać kilka zadań w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Piękna nasza Polska cała":

Zadanie nr 1) Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.

Zadanie nr 2) „Piękna Nasza Polska Cała” – zorganizowanie kącika o tematyce folkowej, regionalnej lub patriotycznej

Zadanie nr 3) Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada lub Święta Konstytucji 3 Maja - przygotowanie, pomoc, współudział

Zadanie nr 13) „Dzień Mody Patriotycznej” 

Zadanie nr 37) „Tańce narodowe” – zapoznanie się z historią tańców polskich, nauka i zaprezentowanie jednego z nich.