11 LISTOPADA z projektem edukacyjnym "Kocham Polskę"

Święto Niepodległości było głównym elementem innowacji pedagogicznej realizowanej w Gr. IV i II. Poza tym, przedszkolaki już od września uczestniczą w patriotycznych aktywnościach.

 

Realizując wytyczne polityki oświatowej oraz dbając o należyte wychowanie naszych najmłodszych przedszkolaków, wychowawczynie Gr. IV i II włączyły do programu w roku szkolnym 2020/2021 treści patriotyczne, znacznie wykraczające  poza podstawę programową, ujęte w projekcie edukacyjnym:

„KOCHAM POLSKĘ”.

Duch patriotyczny może zostać zaszczepiony za pomocą różnorodnych działań. Dlatego też, nasza innowacja obejmuje wiele płaszczyzn. Przedszkolaki realizują treści na zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych.

W ramach projektu, udało nam się we wrześniu zwiedzić Pałac w Małej Wsi – uświadamiając dzieciom piękno patriotyzmu lokalnego. Październik był poświęcony m.in. tańcom ludowym a listopad -  symbolom narodowym. W następnych miesiącach czekają nas kolejne, ciekawe aktywności i zadania.

                                                                 

                                                                                                          Żaneta Ciamarczan

                                                                                                          Magdalena Woźniak