Tydzień grafomotoryki w Gr. IV

Wychowawczyni grupy pięciolatków - pani Żaneta Ciamarczan, dynamicznie rozpoczęła pracę w nowym roku szkolnym.  Wprowadziała do programu nauczania,  innowację pedagogiczną "Tydzień grafomotoryki w przedszkolu".

Proces pisania wymaga od dziecka szeregu skomplikowanych czynności. Aby opanować tę umiejętność, dziecko musi prawidłowo spostrzegać oraz zapamiętać obraz graficzny liter, musi rozpoznawać dźwięki wchodzące w skład wyrazu, następnie podporządkować im odpowiednie znaki graficzne, aby wreszcie w należytej kolejności je zapisać. Oprócz tego proces pisania wymaga odpowiednio sprawnej ręki (Sawa, 1999, s.65).

 

Grafomotoryka (lokomocja mała) to sprawność manualna rąk przejawiająca się właściwą precyzją ruchów dłoni i palców oraz odpowiednim tempem wykonywanych czynności. Najważniejsze cele ćwiczeń grafomotorycznych, oprócz ułatwiania dziecku opanowania nauki pisania w pierwszych latach edukacji to:

  •    Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej (czynności związanej z użyciem palców i dłoni);
  •    Usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami piszącymi;
  •    Korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych tj.;. trzymanie przyborów w ręce nieprawidłowe napięcie mięśniowe dłoni;
  •    Poprawianie poziomu graficznego pisma i rysunków;
  •    Kształtowanie umiejętności rysowania zgodnie z poleceniami dorosłego;
  •    Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
  •    Stymulowanie ogólnego rozwoju;
  •    Wyrabianie motywacji do nauki;
  •    Wzbudzanie zainteresowania dziecka.

 

Toteż, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, dzieci i innych nauczycieli - w oddziale przedszkolnym (grupa IV) w dniach 21-25.09.2020 r. tematem przewodnim była właśnie – grafomotoryka! Poprzez różnego rodzaje ćwiczenia i zabawy dzieci rozwijały sprawność motoryczną rąk. W trakcie zajęć dzieci poznawały różne tajniki terapii ręki i stopy. Każdego dnia wychowawczyni grupy pani Żaneta Ciamarczan wspólnie z nauczycielem wspomagającym panią Agnieszką Błaszczyk przygotowywały ciekawe i urozmaicone środki dydaktyczne dzięki, którym wprowadzały na zajęciach element zaciekawienia i radości u dzieci.

Ponadto, przeprowadzane zabawy miały również wartość terapeutyczną (rozwijały wyobraźnię dziecięcą i ćwiczyły półkule mózgowe - metoda Dennisona).

W ramach Innowacji pedagogicznej ,,Tydzień grafomotoryki w przedszkolu” zostały zrealizowane następujące działania:

  - rozpoznawanie i klasyfikowanie gatunków  liści według kolorów, kształtów i wielkości;

   - nawlekanie jarzębiny na sznurek – praca pt. ,,Naszyjnik dla Pani Jesieni”;

  -  malowanie farbami oraz stemplowanie – praca pt. ,,Suknia Pani Jesieni’;

   - lepieni z  plasteliny – praca pt. ,,Wiewiórka”;

   - wycinanie, wyklejanie i zdobienie – praca pt. ,,Jesienne drzewa”;  

   - zabawy z szydełkowaniem – ,,Kreatywne szycie” czyli wyszywanie jesiennych liści;

   - malowanie palcami przy użyciu różnych materiałów;

   - zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku (klocki) oraz         przedmiotów specjalistycznych np. pęsety sensoryczne i maty sensoryczne;

  - zabawy muzyczno-ruchowe z rekwizytami (skarby jesieni).

Z pewnością, był to tydzień intensywnych działań, którego celem było ukierunkowanie przedszkolaków i ich rodziców na potrzebę wykonywania przeróżnych ćwiczeń manualnych, będących wprowadzeniem i zaczynających przygodę z pisaniem…

                                                                                                                        Żaneta Ciamarczan