Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Kalendarium

Wtorek, 2019-04-23

Imieniny: Ilony, Jerzego

Komunikaty i ogłoszenia 

Zebrania z Rodzicami

25 kwietnia

oddziały przedszkolne: grupa 0ab – godz. 1700

klasy: 2ab, 3ab, 4abc – godz. 1700

klasy: 5abc, 6ab, 8ab – godz. 1800

7 maja

Oddziały przedszkolne:

grupa I - godz. 1730,

grupa II - godz. 1630,

grupa III - godz. 1700

Klasa: 1ab, 7ab – godz. 1700

 

WNIOSEK / ZGŁOSZENIE dziecka do klasy pierwszej PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

WNIOSEK / ZGŁOSZENIE dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Belsku Dużym w roku szkolnym 2019/2020. 

(Aktualizacja pliku do pobrania: 08.03.2019, 13.40)

 

Mazowiecka baza szkół ponadpodstawowych i punkty informacyjne.

Mazowiecki Kurator Oświaty działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek informuje, że baza szkół...

Gminny dzień doradztwa zawodowego

13 marca /środa/  to „Gminny dzień doradztwa zawodowego” w Publicznym   Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym.

 

Konferencja wojewódzka „Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej"

28 lutego 2019 r. na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 odbędzie się konferencja wojewódzka „Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej”.

Półroczne zebrania z Rodzicami

13 lutego (środa) - klasy IV-VIII

14 lutego (czwartek) - klasy I-III i oddziały przedszkolne

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

List dotyczący przeciwdziałania dopalaczom i bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych

 Przekazujemy  rodzicom i opiekunom uczniów list

 Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji.

 Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych

 „dopalaczami".

 

Informacja Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Radomiu

ZAPROSZENIE
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów na spotkanie poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.
 

Zebrania z Rodzicami

Terminy zebrań wychowawców z Rodzicami

19 listopada

godz. 1800 -  kl. VIII ab, grupy 0a, 0b

    godz.  1630- grupa I

    godz. 1700- grupa II

    godz. 1730- grupa III  

20 listopada

godz. 1700 - kl. IIIab, IIab, IVabc
godz. 1800 -  kl. VIIab, Vabc

21 listopada

godz....