Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Kalendarium

Poniedziałek, 2019-11-18

Imieniny: Klaudyny, Romana

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”,

Samorząd Województwa Mazowieckiego wychodząc naprzeciw potrzebom rozwoju szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z Mazowsza, uruchamia dla nich wsparcie stypendialne na rok szkolny 2019/2020.

Będą się mogli o nie ubiegać uczniowie uzdolnieni w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych, rozwijających kompetencje kluczowe, tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki  i przedsiębiorczości, którzy w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do VII lub VIII klasy szkoły podstawowej bądź liceum ogólnokształcącego.

Wsparcie będzie realizowane w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”, dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Uruchomienie naboru wniosków o przyznanie stypendium zaplanowano na wrzesień 2019 r.

Aby wziąć udział w projekcie, konieczne będzie zarejestrowanie wniosku oraz niezbędnych dokumentów na stronie internetowej projektu pod adresem https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ , a następnie przesłanie ich wersji papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Stypendium może być przeznaczone na cele edukacyjne związane z rozwojem ucznia, m.in. zakup pomocy dydaktycznych, fachowej literatury, opłacenie udziału w kursach, warsztatach, wycieczkach edukacyjnych, korzystania z Internetu itp.

Adam Struzik 
Marszałek Województwa Mazowieckiego

 *

https://stypendia.oeiizk.waw.pl/info/18 

- W ramach wymagań edukacyjnych brane będą pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane będą osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach.

- W ramach programu stypendialnego planuje się przyznanie 476 stypendiów. Jego wartość wyniesie nie mniej niż 4500 zł.