Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Kalendarium

Wtorek, 2020-02-25

Imieniny: Almy, Cezarego

Innowacja pedagogiczna w klasie IIa

Uczymy się świata przez język angielski – metoda CLIL w edukacji wczesnoszkolnej to tytuł innowacji pedagogicznej realizowanej wśród uczniów klasy II a. Jest to innowacja metodyczna.

 CLIL Content and Language Integrated Learning to nowoczesna metoda nauczania języka obcego polegająca na integrowaniu treści zawartych w podstawie programowej z językiem obcym.

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej zakłada, że edukacja dziecka na tym etapie kształcenia powinna mieć charakter zintegrowany, a treści programowe powinny być ze sobą skorelowane. W metodzie CLIL, wybrane treści programowe edukacji wczesnoszkolnej przedstawione zostają w języku angielskim. Działania innowacyjne są  podejmowane na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, które odbywają się raz w tygodniu, w środy. Dzięki temu, dzieci  poznają i utrwalają te same zwroty i wyrażenia na kilku edukacjach jednocześnie.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania  nauczycielki  zapoznały rodziców z założeniami innowacji i uzyskały pisemne zgody na udział dzieci w tych zajęciach.

Postępy dzieci są na bieżąco obserwowane i omawiane, a informacja o osiągnięciach lub ewentualnych problemach będzie przekazywana dzieciom i ich rodzicom. Wszyscy uczniowie będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe w obecności rodziców.

4 stycznia 2018 odbyły się zajęcia otwarte, podczas których nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i inni mogli obserwować stosowane metody i formy pracy oraz aktywność uczniów.