Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

 

Rodzaj zajęć

Osoba prowadząca

Koło teatralne

Beata Orzeszek

Koło taneczne

Beata Orzeszek

SKS

Łukasz Wiśnik

UKS

Łukasz Wiśnik

Chór

Hanna Jasińska

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Iwona Lewandowska, Beata Jarząb

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Katarzyna Ludwiczak, Monika Kapciak,
Agnieszka Kostrzewa

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Iwona Sołtysiak, Aneta Maciejczyk,
Kinga Perzyna, Justyna Dąbrowska