Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Konkurs na logotyp Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz Fundacja Civis Polonus zapraszają do udziału w konkursie na logotyp MSWM. Prace konkursowe można składać do 7 grudnia 2020 r.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 15 lat i jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 projekty.

Prace konkursowe należy dostarczyć do biura Fundacji Civis Polonus, ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa w terminie do 7 grudnia 2020 r.

Jury konkursu wybierze zwycięzcę, który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2000 zł netto oraz nagrody rzeczowe. Jury wyróżni też do 3 prac, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 grudnia 2020 r., a jego wyniki opublikowane zostaną na stronie www.civispolonus.org.pl oraz na profilu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego na Facebooku.

Więcej >>>