Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Jesteśmy ludźmi na miliony sposobów, inaczej mówimy, inaczej wyglądamy, w co innego wierzymy, inaczej kochamy, słuchamy różnej muzyki, cieszą nas różne pasje. W tej pięknej różnorodności jest tylko jeden sposób na utrzymanie pokoju  - tym sposobem jest akceptacja wynikająca ze zrozumienia i tolerancji. [UNESCO]

 

Rasizm, antysemityzm, ksenofobia i wszystkie inne formy dyskryminacji zawsze wiodły do wojny i zagłady

W obchodzonym dziś Dniu Tolerancji cieszmy się różnorodnością daną nam przez Boga. 

Z tej okazji w poniedziałkowy wieczór przypomnijmy fragmenty wystąpień Jana Pawła II i .... piosenkę Arki Noego "Święty Uśmiechnięty".

 

 

Stworzenie człowieka przez Boga 'na swe wyobrażenie' (Rdz l, 27) nadaje każdej osobie ludzkiej niezwykłą godność;

domaga się ono również fundamentalnej równości wszystkich ludzkich istot.

Dla Kościoła równość ta, zakorzeniona w samym bycie człowieka, zyskuje wymiar zupełnie szczególnego braterstwa poprzez Wcielenie Syna Bożego (...).

Kościół widzi w Odkupieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa kolejną podstawę praw i obowiązków ludzkiej istoty.

Stąd każda forma dyskryminacji rasowej (...) jest absolutnie nie do przyjęcia

Przemówienie Jana Pawła II do Komitetu ONZ do walki z dyskryminacją rasową, 7 lipca 1984 r.

 

[...] należy podkreślić, że nie do pogodzenia z prawdą chrześcijańską jest postawa fanatyzmu czy fundamentalizmu tych ludzi, którzy w imię ideologii uważającej się za naukową lub religijną czują się uprawnieni do narzucania innym własnej koncepcji prawdy i dobra. Metodą Kościoła jest poszanowanie wolności przy niezmiennym uznawaniu transcendentnej godności osoby ludzkiej.

Trzeba o tym pamiętać, drodzy bracia i siostry.

Ewangeliczna wrażliwość i czujność ochronią nas przed emocjami i wzburzeniem, które łatwo mogą prowadzić do ksenofobii czy jakiejś nietolerancji, sprzecznych z duchem Ewangelii, z duchem Boga, który jest Stwórcą i miłującym wszystkich ludzi Ojcem.
Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów, Włocławek, 6 czerwca 1991r.

 

W NASZEJ SZKOLE

25.02.2019

Konkurs na plakat: "Stop mowie nienawiści. Stop przemocy"