Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Zarządzenie Dyrektora PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym z 26.10.2020 r.

.... w sprawie sposobu realizacji zadań Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym w okresie epidemii w dniach od 26 października do 8 listopada 2020 r.

Treść zarządzenia w załączniku.