Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Kalendarium

Wtorek, 2020-07-14

Imieniny: Kamili, Kamila

Czytanie w ramach akcji ,,Szkolne przygody Gangu Słodziaków”

Chcą zainspirować i rozszerzyć czytelnictwo wśród uczniów naszej szkoły wspólnie z wychowawcami klas i nauczycielami pracującymi w świetlicy szkolnej zostały podjęte następujące dziania: We wrześniu nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawczyniami kl. II-III rozdali uczniom dzienniczki postępów czytania w ramach akcji ,,Szkolne przygody Gangu Słodziaków”, dzieci, które czytały 10 min dziennie i miały potwierdzający podpis rodzica, otrzymywały naklejkę od wychowawcy.

Także podczas zajęć świetlicowych uczniowie z klas I-III wraz z wychowawcami świetlicy i nauczycielami bibliotekarzami wykorzystując piękną, jesienną aurę organizowali przeróżne formy zajęć, których celem było między innymi: rozwijanie zdolności artystycznych, zaszczepienie chęci sportowej rywalizacji wśród uczniów oraz rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody. Wspólne spacery poświęcone m.in.: obserwowaniu zmian zachodzących w przyrodzie czy zbieraniu skarbów jesieni przyczyniły się do integracji uczniów i nauczycieli. W ciągu kilku dni w świetlicy szkolnej były gromadzone i suszone materiały potrzebne do wykonania jesiennej deklaracji.  Po to, by w ciągu tygodnia podczas zajęć plastyczno-technicznych powstały z ususzonych liści ,,Kreatywne zwierzaki” oraz ,,Pani Jesień”. Z kolei, świeże liście z jednej strony, zostały wykorzystane do przepięknych ,,różanych” drzewa. Natomiast z drugiej strony, ozdobiły konary drzewa, które stało się tłem do wytwórczej pracy uczniów, powstałej z wyrobów wtórnych. Jakże, miłe było zaskoczenie nauczycieli, gdy od poniedziałku do piątku wyznaczone dzieci z klasy II  czytały swoim kolegom i koleżankom przebywającym na świetlicy szkolnej książkę ,,Gang Słodziaków” oraz inne z biblioteki szkolnej. Książki wyeksponowane zostały w wielkim wiklinowym koszu. Wybór pozycji do kolejnego czytania spoczywał na uczniach. Czytanie odbywało się w milej atmosferze na tle pięknej dekoracji. Nad cały przedsięwzięciem czuwały panie z biblioteki szkolnej i panie ze świetlicy szkolnej. Mamy nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu przyczyniłyśmy się do wyrobienia nowego nawyku jakim jest czytanie.