Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Kalendarium

Poniedziałek, 2019-11-18

Imieniny: Klaudyny, Romana

List dotyczący przeciwdziałania dopalaczom i bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych

 Przekazujemy  rodzicom i opiekunom uczniów list

 Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji.

 Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych

 „dopalaczami".

 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa
podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone nastronie internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku 
 www.wypoczynek.men.gov.pl
 Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!