Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Kalendarium

Wtorek, 2019-06-25

Imieniny: Łucji, Witolda

„Razem na święta”- wolontariat pod patronatem Minister Edukacji Narodowej

Nasza placówka na zaproszenie Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej włączyła się w akcję przedświątecznego wolontariatu szkołach- „Razem na święta”. 

Akcja ma na celu okazanie wsparcia osobom starszym, chorym, samotnym i potrzebującym pomocy w najbliższej społeczności lokalnej szkolnej. W ramach działań wolontariackich  uczniowie i nauczyciele naszej placówki podjęli następujące działania:

- zorganizowanie akcji charytatywnej dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Tomczycach- „Świąteczna Paczka dla Seniora”

- koncert piosenek świątecznych dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Tomczycach

-praca nauczycieli w wolontariacie ogólnopolskiego projektu „Szlachetna Paczka”

- zorganizowanie finału „Szlachetnej Paczki” w szkole

- przygotowanie Wigilii dla społeczności szkolnej i lokalnej- w tym emerytowanych nauczycieli

Szczegółowe relacje z wyżej wymienionych przedsięwzięć ukażą się na stronie internetowej naszej placówki i w mediach społecznościowych (#RazemNaŚwięta)