Grupa III

RAMOWY   ROZKŁAD   DNIA GR. III  (dzieci 5 – letnie):

7.00 – 8.00

 • Grupy łączone
 • Zabawy w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci
 • Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

 

8.00 - 8.45

 • Zabawy integrujące grupę
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka
 • Praca indywidualna z dzieckiem
 • Zabawy ruchowe

 

8.45 – 9.00

 • Czynności higieniczne

9.00 – 9.20

 • Śniadanie

9.20 – 10.00

 • Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą organizowanych przez nauczyciela, wynikających z podstawy programowej

 

10.00 – 11.00

 • Gry i zabawy swobodne dzieci w sali, przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Pobyt w sali zabaw

       

11.00 – 12.15

 • Pobyt na świeżym powietrzu
 • Wycieczki programowe, spacery, obserwacje przyrodnicze
 • Zabawa na placu przedszkolnym
 • Zabawy ruchowe (z piłką, chustą animacyjną, na śniegu)
 • Gimnastyka w sali gimnastycznej - środa

 

12.15 – 12.30

 • Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

12.30 – 13.00

 • Obiad

13.00 – 13.30

 • Relaks i odpoczynek podczas słuchania, muzyki poważnej
 • Czytanie bajek przez nauczyciela

 

13.30 – 14.00

 • Zajęcia z języka angielskiego bądź religii – poniedziałek, wtorek,  czwartek, piątek
 • Rytmika w sali gimnastycznej  z instrumentami – piątek

 

14.30 – 14.45

 • Zabawy dydaktyczne

 

14.45 – 15.00

 • Podwieczorek

15.00 – 16.00

 • Grupy łączone
 • Zabawy dowolne według zainteresowań  dzieci