Grupa II

          RAMOWY   ROZKŁAD   DNIA GR. II  dzieci 4 – letnie

 I.                  

7.00 – 8.00

Grupy łączone. Zabawy w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne;

8.00 – 8.45

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca indywidualna z dzieckiem;

8.45 – 9.00

Zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczne;

9.00 – 9.20

Śniadanie;

9.20 – 9.30

Czynności higieniczne;

 

II.               

9.30 –  9.50

Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą organizowanych przez nauczyciela, wynikających z podstawy programowej;

 9.50 – 11.00

Gry i zabawy swobodne dzieci w sali, przy niewielkim udziale nauczyciela;

11.00 – 12.00

Pobyt na świeżym powietrzu: wycieczki programowe, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawa na placu przedszkolnym, zabawy ruchowe ( z piłką, chustą animacyjną, na śniegu);

12.00 – 12.15

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne;

12.15 – 13.00

Obiad;

               

III.             Poniedziałek, środa i czwartek:                                                                     

13.00 – 13.30

Relaks i odpoczynek podczas słuchania, muzyki poważnej, czytanie bajek przez nauczyciela;

13.30 – 14.00                                                                                  

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego lub religii;

14.00 – 14.45                                                                                   

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe lub dowolne wg zainteresowań dzieci w sali bądź w ogrodzie przedszkolnym;

14.45 – 15.00

Podwieczorek;

15.00– 16.00

Grupy łączone. Zabawy dowolne według zainteresowań  dzieci,  praca  indywidualna  z dzieckiem. Pobyt na placu przedszkolnym.

 

                   wtorek,  piątek:

 13.00 – 13.30

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego lub relaks podczas słuchania muzyki poważnej;

13.30 – 14.45

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe:; lub dowolne wg zainteresowań dzieci w sali bądź w ogrodzie przedszkolnym;

14.45 – 15.00

Podwieczorek;

15.00 – 16.00

Grupy łączone. Zabawy dowolne według zainteresowań  dzieci,  praca  indywidualna  z dzieckiem. Pobyt na placu przedszkolnym.