Grupa II

          RAMOWY   ROZKŁAD   DNIA GR. II  dzieci 4-5 – letnie

 

I.

700 – 800

 • Grupy łączone
 • Gry i zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
 • Zabawy manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

800 – 845

 • Zabawy integrujące grupę
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • Zajęcia indywidualne
 • Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

850 – 900

 • Przygotowanie do śniadania

900 – 930

 • Śniadanie

II.

930 – 950

 • Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą organizowanych przez nauczyciela realizujące założenia podstawy programowej

950 – 1100

Poniedziałek, środa

Wtorek, czwartek, piątek

 • 1000-1030 J. angielski
 • Zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela
 •  Zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela

1100 - 1200

 • Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe na podwórku przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrody, wycieczki programowe, zabawy ruchowe (z piłką, chustą animacyjną itp.)

1200 - 1215

 • Przygotowanie do obiadu
 • Czynności higieniczne

1215 – 1300

 • Obiad
 • Mycie zębów

III.

1300 – 1400

Wtorek

Środa, czwartek

 • 1300 – 1330 - rytmika
 • Odpoczynek
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej/bajek audio/bajek czytanych przez nauczyciela
 
 • Odpoczynek
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej/bajek audio/bajek czytanych przez nauczyciela
 • 1330 – 1400 – religia

1400 – 1440

 • Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe lub dowolne wg zainteresowań dzieci w sali bądź w ogrodzie przedszkolnym

1440 – 1445

 • Przygotowanie do podwieczorku

1440 – 1500

 • Podwieczorek

1500 - 1600

 • Grupy łączone
 • Zabawy swobodne
 • Praca indywidualna z dziećmi
 • Pobyt na świeżym powietrzu