Grupa I

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY I

700 – 800

 • Schodzenie się dzieci do jednej grupy
 • Gry i zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

800 - 850

 • Zabawy integrujące grupę
 • Zajęcia indywidualne
 • Zabawy ruchowe

850 – 900

 • Przygotowanie do śniadania

900 – 930

 • Śniadanie

930 – 945

 • Realizacja zadań edukacyjnych realizujące założenia podstawy programowej

945 – 1100

 • Zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela

1100 - 1200

 • Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe na podwórku przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrody, wycieczki programowe

1200 - 1215

 • Przygotowanie do obiadu

1215 – 1300

 • Obiad
 • Mycie zębów

1300 – 1430

 • 1300 – 1330
  poniedziałek i czwartek - j. angielski
  wtorek i środa - religia
 • Odpoczynek
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej/bajek audio/bajek czytanych przez nauczyciela

1430 – 1440

 • Przygotowanie do podwieczorku

1440 – 1500

 • Podwieczorek

1500 - 1600

 • Zabawy swobodne
 • Praca indywidualna z dziećmi
 • Pobyt na świeżym powietrzu
 • Rozchodzenie się do domów