Kochamy Cię Babciu! Kochamy Cię Dziadku!

Wierszem, piosenką, tańcem - wyrazili miłoć do najbliższych.

   22 stycznia do szkoły zawitały babcie i dziadkowie belskich przedszkolaków. Dzieci z pięciu oddziałów przedszkolnych przygotowały dla nich program artystyczny pod kierunkiem wychowawczyń, rodzice zaś zadbali o słodki poczęstunek. Małe serduszka dzieci, wyraziły ogromną miłość do babć i dziadków. Za swój występ byli ochoczo nagradzani brawami zebranych gości, pośród których znależli się: Dyrektor GZOPO pani Magdalena Walewska – Żółcik, Sekretarz Gminy, pani Renata Ostatek, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, pan Zbigniew Byrski, Przewodnicząca Komisji Oswiaty, pani Ewa Łubińska, Proboszcz ks. Jarosław Siuchta, przedstawicielka Rady Rodziców pani Monika Gniadzik oraz pracownicy Urzędu Gminy: pani Emilia Tomasiak i pan Krzysztof Kowalski. Po zakończonym występie dzieci rozdały dziadkom własnoręcznie przygotowane podarki. Potem nastąpił już tylko czas wspólnej biesiady, uściski, całusy…